پشتیبانی بیگ بلو باتن

یک جامعه جهانی که با هم کار می کنند

پشتیبانی

علاوه بر فیلم‌های آموزشی ما، راه‌های بیشتری برای معلمان، دانش‌آموزان و مدیران وجود دارد تا به پشتیبانی در جامعه رو به رشد BigBlueButton در سراسر جهان دسترسی داشته باشند.

دانش محور

پایگاه دانش ما را برای مقالات جامع نحوه استفاده از BigBlueButton جستجو کنید.

به پایگاه دانش مراجعه کنید

برای همکاری با سایر اعضای انجمن BigBlueButton، لیست های پستی ما را مشاهده کرده یا به آنها بپیوندید.

پشتیبانی تجاری

با شرکت‌های شخص ثالثی که می‌توانند میزبانی ممتاز و پشتیبانی از BigBlueButton را ارائه دهند، تماس بگیرید.

یک LMS یکپارچه با BigBlueButton پیدا کنید

برای مشاهده لیستی از پیوندها به ارائه دهندگان سیستم مدیریت یادگیری (LMS) که BigBlueButton را در پلتفرم های خود ادغام کرده اند، از صفحه Integrators ما دیدن کنید.

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top